Sytillbehör

Vi har överlåtit vårt sybehörssortiment till Pias Pärlor, mob nr 073-041 87 56, jansson.pia@live.se

Pia har sin butik vägg i vägg med oss - på den nya adressen Sockerbruksgatan 3D.